ROT-avdraget innebär att du kan få en skattereduktion med 30% av arbetskostnaden upp till 100 000 kr per år och person om det avser reperation, om- eller tillbyggnad av ett småhus eller bostadsrätt. Skattereduktionen är max 50 000 kr per år och person.

Är det två ägare till bostaden kan varje ägare utnyttja ROT-avdraget, underlaget kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och den totalt skattereduktionen blir då 100 000 kr.

Läs mer på Skatteverkets hemsida